RETTLØPSTRAPPER

Trappeproduksjon setter høye krav til nøyaktighet og fagkunnskap hos våre montører og produksjonsmedarbeidere.

Vi leverer ferdig montert alle typer ståltrapper; spiraltrapper, rettløps- og svingtrapper, repostrapper. Utførelser i galvanisert eller lakkert stål, med trinn for istøp eller belegg, gitter- eller tretrinn. Vi regner gjerne priser for deg på grunnlag av tilsendt underlag (tegninger og beskrivelser).

Ta kontakt for en god pris på din trapp.

Produseres i Norge og Tyskland av etablert og anerkjent aktør.